شرکت بازرگانی و خدمات فنی سروش 
ارائه کننده دستگاه متال آنالایزر (اسپکترومتر- کوانتومتر) مخصوص آنالیز آلیاژهای آهنی وغیرآهنی به صنعت ریخته گری ایران

آشکارسازهای CCD - PMT

02/11/1392
آشکارسازهای CCD - photomultiplier در دستگاه متال آنالایزر(اسپکترومتر-کوانتومتر)