شرکت بازرگانی و خدمات فنی سروش 
ارائه کننده دستگاه متال آنالایزر (اسپکترومتر- کوانتومتر) مخصوص آنالیز آلیاژهای آهنی وغیرآهنی به صنعت ریخته گری ایران


شرکت بازرگانی و خدمات فنی سروش
 
تلفکس: 3-02188925971

Email: 


info@soroush-ins.com 

m5000_analysis@yahoo.com